วันนี้ได้สนทนากับน้องที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในการสร้างบล๊อก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการทำงาน http://gotoknow.org/profile/nicha-vinin 

บล๊อกของน้องเขาคือ nicha-vinin

ก็ขอแสดงความยินดี ขอต้อนรับเข้าสู่ การ ลปรร