09/11/49 -21

- ในวันนี้เข้างานเวลา 7.25น

- เริ่มงานโดยมีการนั่งอ่านบทความเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงกรณีที่บทวิทยุของผมไม่ผ่านถูกนำกลับมาเเก้ใหม่

- เวลา10.00น อาจารย์ส่งผมกับนักศึกษาฝึกงานอีก1คนขึ้นไปห้องควบคุมงานภายในงานประชุมเพื่อทดลองฝึกปฏิบัติงานกรณีคุมเสียงเสียง

- รับประทานอาหารเวลา12.00น

- ช่วงบ่ายช่วยงานตัดกระดาษชานอ้อยเพื่อจัดทำกรอบรูปที่ส่งประกวดเข้ามาแข่งขัน

-กลับบ้าน17.00น