บทเรียนในชุมชนจากค่าย กศน. กระนวน(1)

วันที่ 6 ธันวาคม 2557 ผมได้รับเชิญจาก กศน.กระนวน จ.ขอนแก่น ให้มาทำหน้าที่วิทยากรในค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12ประการ

การเรียกความสนใจจากคนสูงวัยเป็นกระบวนการที่ยากพอสมควร ขั้นตอน(step) ของการเริ่มต้นดึงความสนใจเพื่อให้ฟังหรือทำตามดูจะค่อนข้างยากกว่านักเรียนนักศึกษา ... ผู้นำชุมชนมีความเป็นผู้มีตัวตนสูง มีสถานการที่ดูจะท้าทาย แต่ด้วยพอจะมีประสบการณ์บ้างก็ช่วยให้เราแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

การจะลงมาทำกิจกรรมที่ชุมชน ปัจจัยหนึ่งที่ได้ว ันนี้
เช้าเป็นวันพระ เราใช้ศาลาวัดเป็นสถานจัดกิจกรรม เดิมกำหนดการจะเริ่มแต่เช้า แต่พอมาถึงศาลา ชาวบ้านและวัดกำลังทำทานในวันธรรมสวนะ เวลากิจกรรมจึงผ่านล่วงเลยไปมาก พอกิจกรรมช่วงเช้าผ่านพ้น ทานกลางวัน สิ่งที่ไม่ได้คาดหมายคือ มีงานศพของคนในชุมชนในช่วงบ่าย ชาวค่ายที่สูงวัยทั้งหลายขออนุญาตไปร่วมพิธี กำหนดการตามแผนก็ต้องเปลี่ยนไป พวกเราจึงต้องไปร่วมพิธีร่วมกับคนในชุมชน นั่งอยู่ร่วมกับคนในชุมชนที่ฌาปนสถาน เป็นการเรียนรู้วิถีชุมชน
ปัจจัยหนึ่งของการทำงานร่วมกับชุมชนคือ นักวิชาการต้องไม่ไปกระทำให้วิถีชุมชนเปลี่ยนแปลงไปหรือพยายามไม่ไปกระทบการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน (lifestyle ) เช่น หากเป็นช่วงเก็บเกี่ยว(นาข้าว) หากนักวิชาการจะไปลงชุมชนก็ให้กระทบให้น้อยที่สุด เพื่อประสานประโยชน์ทุกฝ่ายและจะไม่เกิดข้อคำถามคาใจว่าเหตุใดคนในชุมชนจึงให้ความร่วมมือน้อย

ณ ฌาปนสถานวัดมธุวัณโณวาส
6 ธันวาคม 2557
บันทึกเล็กๆของการเรียนรู้ของภารโรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องไปในโลกกว้างความเห็น (0)