ครูนเรศ เหมนาไลย <๖> : เชิญชวนศิษย์เก่า "ครูนเรศ" เล่าเรื่อง "แรงบันดาลใจ"

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากบันทึก series "นเรศ เหมนาไลย" ที่บีแมน ตั้งใจจะเขียนให้ครบ ๒๐ ตอน เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ "ครบรอบ ๖๐ ปี ครูนเรศ" นั้นยังขาดอีกหลายตอน จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ที่เคยเรียนกับครูนเรศ ส่งเรื่องราว "แรงบันดาลใจ" ที่ได้รับจากครูนเรศวร โดย ส่งในช่อง "ความเห็น" นะครับ (อ่านเรื่องแรงบันดาลใจได้ที่ บันทึกนี้)

โดยมีแนวการเขียน

  1. เขียนในแนวเรื่องเล่า เหมือนเล่าให้เพื่อนฟัง
  2. คำพูดหรือวัตรปฏิบัติอย่างใดของครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ
  3. คำพูดหรือวัตรปฏิบัตินั้น เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างไร
  4. แรงบันดาลใจนั้น ทำให้คณตั้งเป้าหมายอย่างไร และคุณทำสำเร็จเมื่อใด
  5. มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้แรงบันดาลใจนั้นเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  6. แสดงให้เห็นว่าแรงบันดาลใจนั้น ทำให้คุณเป็นคนดี ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างไร
  7. หรือแรงบันดาลใจนั้น ทำให้คุณ ละชั่ว ประพฤติดีได้อย่างไร
  8. เขียนให้เห็น กระบวนการ หรือ Process นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)