23/09/57 ส่งเอกสาร

ในวันนี้เป็นที่ 22 กันยายน 2557

กระผมได้รับมอบหมายให้ไปส่งเอกสารด่วนที่ เขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ที่ อำเภอฝาง เพราะว่าบ้านกระผมอยู่ใกล้กับเขตผู้อำนวยการจึงได้มอบหมายให้กระผมไปส่งและได้เดินทางอย่างปลอดภัย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)