ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย.

ฉบับที่ ๐๒๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการขับเคลื่อน (Advocacy Plan)


(ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ต่างจาก พ.ร.บ.ปัจจุบันอย่างไร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการขับเคลื่อน ( Advocacy Plan )

“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ......"

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้แทนศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการขับเคลื่อน (Advocacy Plan) “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ……" มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร และผู้ประสานงานด้านการชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมาย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการขับเคลื่อน (Advocacy Plan) “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ……" โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร และผู้ประสานงานด้านการชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมาย ซึ่งมีประเด็นการประชุมดังต่อไปนี้

1. (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ต่างจาก พ.ร.บ.ปัจจุบันอย่างไร : สถานการณ์ล่าสุดและขั้นตอน

2. การขับเคลื่อน พ.ร.บ. โดยการแบ่งกลุ่มย่อยทำ SWOT Analysis

3. การขับเคลื่อน พ.ร.บ.โดยการแบ่งกลุ่มย่อยทำ Stakeholder Analysis

4. พัฒนาแผน Advocacy Plan ในประเด็น “เรามีอะไรอยู่แล้วในมือ และยังขาดอะไร"<?xml:namespace prefix = o />

5. สรุปภาพรวมของการขับเคลื่อน พ.ร.บ.

มติที่ประชุม: ได้มีการแบ่งกลุ่มในการดำเนินงานจำนวน ๔ กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสาร และผู้ประสานงานด้านการชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายและได้สรุปรายละเอียดการดำเนินงานพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานต่อไป

กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการขับเคลื่อน(Advocacy Plan) “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ……" กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ศจย. เว็บไซต์ www.trc.or.th

๑๑ ธ.ค.๕๗

หมายเลขบันทึก: 582054เขียนเมื่อ 11 ธันวาคม 2014 04:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2014 04:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี