Etymology : คำว่า "Inspiration" ก็มีรากศัพท์มาจากคำว่า "spirare" เช่นกัน

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทำใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ

จากบันทึก Etymology : คำว่า "SPIRE" มาจากคำว่า "spirare" แปลว่า "หายใจ" หรือ "มีชีวิตอยู่"

ขอต่อยอดบันทึก ด้วย คำว่า Inspiration คำนี้มีรากศัพท์ มาจาก In+spire ซึ่งมีคำแปลดัง Link นี้ < Inspire>

เลือกคำแปลภาษาไทยเป็น ๒ กลุ่ม

  1. inspire (vi) หายใจเข้า
  2. inspire (vt) ทำให้รู้สึก,ดลใจ,ดลบันดาล,กระตุ้น,ปลุกปั่น

เมื่อเลือกความหมายที่ ๒ : inspire (in + spirare) แปลความหมายตามรูปศัพท์ว่า "จิตวิญญาณที่มาจากภายใน เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา"

ดังนั้นเมื่อเป็นคำนาม Inspiration จะแปลได้ ๒ ความหมายใหญ่

  1. Inspiration แรงบันดาลใจ
  2. Inspiration หายใจเข้า, การหายใจเข้า

Inspiration ในความหมายว่า "หายใจเข้า, การหายใจเข้า" นั้น เป็นความหมายตรงๆ ว่า "หายใจเข้าไป" คือ ลมหายใจเข้านั่่นเอง

ส่วน Inspiration ในความหมาย "แรงบันดาลใจ" ขอคัดลอกเรื่องราวจาก < บล็อกนี้> (ผู้เขียนเขียนได้ดีนะครับ) มาให้อ่านกันดังนี้

" แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทำใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เติมเต็มความรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ JJ

  • มีธรรมะและข้อคิดดีๆ มาฝากทุกวัน
  • ขอบคุณมาครับ จะนำไปปฏิบัติครับ