21/05/57 โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนดี ประจำตำบล

ช่วงบ่ายของวันนี้ ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้ร่วมมือกับรีสอร์ทเชียงดาวฮิลล์ ฟาร์ม เพื่อจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนดี ประจำตำบล

โดยฝึกและอบรมการแปรรูปของผลไม้ อาทิ ลำไย มะม่วง เป็นต้น ซึ่งในวันนี้ก็ได้ลงมือทำน้ำลำไย โยมีวิทยากรหลาย ๆ ท่านได้มาสอนการทำน้ำลำไย และการทำมะม่วงอบแห้ง

และนักเรียนก็ได้ลงมือปฏิบัติการแปรรูปผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงกระผมด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)