21/08/57 ปลูกต้นไม้

ในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557

โดยร่วมกับหมู่บ้านและอาสาสมัครจำนวนมาก โดยร่วมกันปลูกป่าเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปนาน ๆ ในวันนี้กระผมและคณะครูโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธนมศึกษาปีที่1-3 มาเข้าร่วมโครงการปลูกป่านี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)