22/08/57 โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนดี ประจำตำบล (วันที่ 2)

และในวันนี้เป็นวันที่สองของการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนดี ประจำตำบล

สืบเนื่องจากเมื่อวานได้มีการแปรรูปมะม่วงและทำการอบในตู้อบเรียบร้อย วันนี้จึงเป็นการนำมาบรรจุใส่กล่องเพื่อนนำสินค้าที่ได้ผลิตมานำไปขายสู่ท้องตลาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)