ขอบคุณสิ่งดีๆ ในปี 2557 : การอบรมหลักสูตรบริหาร CEO5 ม.ธรรมศาสตร์

ขอบคุณอันดับแรกของปี 2557 คือหมอสุขได้มีโอกาสเข้าอบรมและผ่านการอบรมหลักสูตรบริหาร Advance Strategic Management หรือ CEO5 จัดโดย CONC Thamasat Business School ม.ธรรมศาสตร์ การได้เข้าอบรมหลักสูตรอะไรประมาณนี้ อาจจะเป็นตัวชี้วัดว่า เริ่มอาวุโสแล้วละครับ

ช่วงที่อบรมระหว่าง 23 เมษายน ถึง 24 กันยายน 2557 เป็นเวลาประมาณหกเดือน สัปดาห์ละสองวัน (พุธและพฤหัสบดี) สี่โมงเย็นถึงสองทุ่ม (วันละสี่ชั่วโมง) ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ท่าพระจันทร์ คิดย้อนกลับไปแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอดูครับ ต้องสลับสับหลีกงานบางอย่างกันจ้าละหวั่นในช่วงแรกๆ

โครงการนี้เป็นการคิดทำใหม่ๆ ในการเรียนเรื่องบริหาร โดยการออกแบบหลักสูตรโดยสองหน่วยงานคือ คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คิด ออกแบบหลักสูตรร่วมกัน เพื่อให้เหมาะกับบริบทของผู้เรียนที่มีแววว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้บริหารอยู่แล้ว เป็นการอบรมที่จัดให้สมาชิกที่มาจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดสี่สิบคน ขออนุญาตเอ่ยนามและขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการคือ ผศ.โอภาศ โสตถิลักษณ์ อ.วิทยา และ อ.นก ที่ดูแลพวกเราตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ จนตลอดรอดฝั่ง

คงเป็นมิติใหม่ที่อาจเป็นแนวทางในการเตรียมบุคลากรในการก้าวสู่สายงานบริหาร แทนที่จะเป็นเหมือนแต่ก่อน ที่มักมีคำกล่าวเมื่อได้ผู้บริหารโรงพยาบาลคนใหม่เสมอๆ "... เราได้เสียหมอผ่าตัดฝีมือดีเยี่ยมไปคนหนึ่ง และได้ผู้บริหารที่ธรรมดาๆมาคนหนึ่ง..."

คำขอบคุณคงน้อยไปสำหรับ มุมมองใหม่ๆด้านการบริหารที่ได้เติม ต่อยอด ทำให้ภาพการบริหารชัดเจนขึ้นมาระดับหนึ่ง

หมอสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมอสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมอ่านตั้งแต่ตอนแรกๆ

ได้ความรู้ไปด้วย

มีเรื่อง blue ocean ด้วย

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ อ.ขจิต ฝอยทอง ที่ให้ความเห็นครับ แนวคิดบลูโอเชียนคิดได้โดยการตอบคำถาม "... สิ่งที่อยากได้อยากมี ... โดยไม่ต้องทำสิ่งที่ทำประจำหรือทำเดิมๆ" เช่นถามว่า อยากดูละครสัตว์ที่ไม่มีสัตว์แสดง อยากผอมโดยไม่ออกกำลัง ต้องการถ่ายรูปโดยไม่ใช้ฟิล์ม สอนภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องมีชั้นเรียน เป็นต้น