25/08/57 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี 2557

ในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ฃ

โดนพานักเรียนตั้งแต่ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)