4/09/57 จัดสวนถาด

ในวันนี้กระผมมีคาบสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ซึ่งในคาบเรียนนี้กระผมได้ฝึกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดสวนถาดเพื่อมาทำการจัดทำ แต่ละกลุ่มก็ได้นำวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ มาแต่บางกลุ่มก็ขาดอะไรไปบ้าง แต่ก็หาในโรงเรียนจนจัดสวนถาดได้อย่างสำเร็จและสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)