1/10/57 สอบปลายภาค

ในวันนี้เป็นการสอบปลายภาควันแรกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งกระผมได้ทำการคุมสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ในการสอบครั้งนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดี นักเรียนทุกคนตั้งหน้าตั้งตากันทำข้อสอบอย่างจริงจังเพราะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายของภาคเรียนนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)