22/09/57 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

ในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้มีงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

และส่วนที่ต้องปรับปรุงก็คือหลังคาและเพดานของห้อง เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ห้องคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเพดานสำหรับห้องเลย ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาการเสื่อมเสียของคอมพิวเตอร์เนื่องจาก เวลาฝนตกหนัก ๆ น้ำจะซึมจากหลังคาหยดลงมาโดนเครืองคอมพิวเตอร์จนบางเครื่องเกิดความเสียหาย

ดังนั้นจึงจัดงบประมาณมาเพื่อเปลี่ยนหลังคาใหม่ และกระผมก็ได้ช่วยงานจากช่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และจับแผ่นหลังคาและแผ่นฝ้าเพดานให้ช่างที่อยู่ข้างบน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)