9 / 12 / 57 เตรียมงาน ค่ายภาษาอังกฤษ

ในวันที่ 11 - 12 จะมีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ขึน จะม่เจ้าของภาษามาทำกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่าง จึงได้จัดเตรียมสถานที่และจักเตรียมป้ายต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)