สิ่งสุดโหดล้ำ ? (โคลงสี่ & กลอนสุภาพ)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....สรรพพืชสัตว์อยู่ห้วง..............อันตราย
ใครเล่าอาจคลี่คลาย.................เคราะห์ช้ำ
แท้! เหตุแห่งทุกข์ ทาย..............ย่อมถูก
โอ้สิ่งสุดโหดล้ำ........................แล้เลิศ"ประเสริฐ"ปลอม

...."ประเสริฐ"หลอมหลอกล้ำ......ลวงจริง
โหดชั่วโฉดไป่ประวิง.................อวดอ้าง
"ข้า" ใครใคร่คิดติติง..................บังอาจ !
เปิดหนึ่งปริศนาสร้าง.................สื่อให้เฉลยฉาย


...ห่างหายทาย......ปริศนา...........ไปเสียนาน
หวังเพื่อนไป่..........รำคาญ..........พาลหลีกหนี
สานกานท์กลอน.....ร่ายร้อย..........ถ้อยวจี
แต่งตอบคดี..........."สิ่ง"นี้หรือ......คือสิ่งใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

....เกิดเป็นคนเขาว่าสูงกว่าสัตว์
เขาจึงจัดให้เหนือกว่าเดรัจฉาน
เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศมานาน
รู้จักการประดิษฐ์คิดพัฒนา

(แต่จริงๆแล้ว...)

....มนุษย์ดี กว่าสัตว์ อาจไม่ใช่
เพราะสัตว์ไม่ ฆ่ากัน ด้วยตํณหา
สัตว์ฆ่าสัตว์ ก็เพียง เลี้ยงชีวา
แต่มนุษย์ฆ่า เพราะแค้นเคือง เรื่องราคี

hort39