บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โคลงสุภาพ

เขียนเมื่อ
289
เขียนเมื่อ
252
เขียนเมื่อ
386 2
เขียนเมื่อ
358 2
เขียนเมื่อ
322 1 2
เขียนเมื่อ
239 2 1
เขียนเมื่อ
284