31/10/57 สัมมนาเปิดการทดลองสอนเทอม 2

วันนี้ช่วงเช้าก็ได้ไปพบครูในสาขา และครูนิเทศของตัวเอง หลังจากนั้นภาคบ่ายก็ได้มาประชุมรวมกับสาขาอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนท่ี 2/2557)ความเห็น (0)