นิราศอิตาลี (๑๖)

31) ท้องฟ้าคราม เมฆขาว ราวภาพวาด

สุรีย์สาด แสงกล้า มาสุงสิง

สาวคนงาม ผ่านตา น่าแอบอิง

ต้องหยุดนิ่ง ข่มใจ พ้นสายตา

ประตูชัย สร้างไว้ ชัยชนะ

ไม่ลดละ มุ่งมั่น ฝ่าฟันหนา

ล้วนเสกสรรค์ ปั้นแต่ง แข่งกันมา

สิ่งล้ำค่า โรมันสร้าง กลางนคร

32) ใกล้แล้วหนา นัดหมาย ไว้อีกที่

เอสเอ็มอี สร้างสรรค์ ดั่งกระฉ่อน

สร้างคุณค่า เสาหลัก ประชากร

ไม่สัญจร ไปไกล ใกล้ชุมชน

เปรียบก็คล้าย โชห่วยไทย ทำหน้าที่

สังคมดี ชุมชนได้ ไม่ขัดสน

แหล่งสินค้า ของกินใช้ ให้ผู้คน

ได้หลุดพ้น ทุกข์ยาก ลำบากกาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)