นิราศอิตาลี

เขียนเมื่อ
309
เขียนเมื่อ
364 2 1
เขียนเมื่อ
433 1
เขียนเมื่อ
350 1
เขียนเมื่อ
329 1
เขียนเมื่อ
347
เขียนเมื่อ
346
เขียนเมื่อ
350
เขียนเมื่อ
392
เขียนเมื่อ
358
เขียนเมื่อ
373
เขียนเมื่อ
507 1
เขียนเมื่อ
479
เขียนเมื่อ
495
เขียนเมื่อ
369
เขียนเมื่อ
375
เขียนเมื่อ
386
เขียนเมื่อ
375
เขียนเมื่อ
388 1