ฝากคิด... แห่งจุดมุ่งหมาย...

โลกนี้ มีไม่น้อยเลยที่บุคคลเพียงเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตน ๆ หากตนจะไม่พูดเองเพราะจะทำให้เห็นธาตุแท้ ที่ตนก็รับไม่ได้ จึงพยายามหมายอาศัยถ้อยคำจากคนอื่นที่ให้ช่วยเปิดทาง ทบทวน สิ... เมื่อฉันแก่ตัวลงบันทึกธรรมคำถามฝากคิด... แห่งจุดมุ่งหมาย...เมื่อมีเวลา มีโอกาส ก็พึงช่วยกันพิจารณาในของตน ๆ

- จุดมุ่งหมายแห่งการ " กิน " เพื่อให้อิ่ม เพื่ออร่อย หรือ เพื่ออะไร ?

- จุดมุ่งหมายแห่งการ " อยู่ " เพื่อการได้เกิดมา เพื่อความมีชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งอาชีพ...แต่ละอาชีพ ฯลฯ เพื่อความร่ำรวย มีเกียรติ มียศ มีคนชื่นชม ยกย่อง จนกระทั่งหลงมุ่นทำอะไรก็ได้...เพื่อให้ได้มา หรือ อย่างไร ?

- จุดมุ่งหมายแห่งการ " หลับนอน " !!!

แล้วมีจุดมุ่งหมายอะไรอื่นอีกมั๊ย...!!! ที่สำคัญมากกว่านี้ สำหรับการได้เกิดมา...อันจะเป็นเป้าหมาย โดยแท้ ที่กว่าจะจากโลกใบนี้

ในเส้นทางแห่งจุดมุ่งหมาย จนกระทั่งถึงเป้าหมาย...โดยแท้ จะคืออย่างไร ?

ในเส้นทางแห่งจุดมุ่งหมาย จนกระทั่งนำตนให้ก้าวถึงเป้าหมายที่เจ้าคน.. เจ้าสัตว์.. ต่างก็มีพฤติกรรม.. " กิน " " อยู่ " หลับนอน " โดยตลอดมา จะมีความต่างกันอย่างไร ?
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)