มหาวิทยาลัยกับสันติภาพท่ามกลางควันปืน


อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ภาวะผู้นำของ ศ. นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ทำงานวิชาการเพื่อการเยียวยาสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่กำลังร้อนระอุด้วยความรุนแรง ได้เขียนเล่าเรื่องราวการทำงานไว้ในหนังสือ Healing Under Fire : The Case of Southern Thailand โดยความร่วมมือกับ Rugliati Initiative

จึงขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ ที่ชี้ให้เห็นว่า ในท่ามกลางความขัดแย้งนั้น กิจกรรมด้านสุขภาพ จากนักวิชาชีพสุขภาพสามารถเยียวยาทุกข์ยากของผู้คน ทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้ โดยได้รับความเชื่อถือในความเป็นกลางวิจารณ์ พานิช

๓๑ ต.ค. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)