วันที่ 19 สนุกสนานกับการสอน (27/11/2557)

ในวันนี้อากาศหนาวเย็นลงอย่างมากแทบจะไม่เห็นแสงแดดสาดส่องลงมาเนื่องจากมีหมอกหนาปกคลุมบริเวณโรงเรียนโดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยแบ่งเป็นระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาทำในส่วนด้านหน้าของโรงเรียน ส่วนมัธยมนั้นทำบริเวณห้องน้ำและแปลงผักของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น

กิจกรรมต่อมานั้นก็คือการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และรับฟังการอบรมจากคณะครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ เป็นต้น โดยการอบรมของคณะครูในวันนี้ได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 28 นั้นปิดทำการเรียนการสอนเนื่องจากคณะครูได้ไปประชุมที่เทศบาลตำบลท่าตอน

ต่อมาผมได้รับหน้าที่ให้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และระดับชั้นมัธยมศึกษษที่ 3 ซึ่งการเรียนการสอนนั้นสอนยากแตกต่างกันเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีต่างกันทำให้การควบคุมชั้นเรียนนั้นยากง่ายแตกต่างกันอีกด้วย โดยในวันนี้ผมได้สอนให้ใช้โปรแกรม Photoshop และ E-book

เด็กนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่จะเจอแต่รูปภาพและการตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามทำให้การเรียนการสอนนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและนักเรียนต่างก็มุ่งมั่นเพื่อให้งานของตนเองนั้นออกมาดูดีซึ่งผมดีใจเป็นอย่างมากที่นักเรียนตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังวิธีการทำต่าง ๆ ทำให้การเรียนการสอนในวันนี้ได้ลุล่วงไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)