สัปดาห์ที่ 4 (28/11/2557) "ศุกร์อีกแล้ว"

ศุกร์ วันทำงานสุดท้ายก็จะ พักผ่อนแล้ว วันนี้ทั้งวัน ขอใช้เวาลกับนักเรียนในการตัดต่อภาพยนต์สั้น เส้นยาแดงผ่าแปด หากไม่ทัน เสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องมาทำต่อให้เสร็จ

วันนี้ ตอนเช้า เป็นการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 ชั้นป.6 คาบนี้ให้นักเรียน สร้างนามบัตรเป็นของตัวเอง โดยใช้โปแกรม Microsoft Publisher เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ และ ก็ทำออกมาได้อย่างดี

และอีกวิชาหนึ่งคือเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน ป.1 โดยให้นักเรียนเข้าโปแกรม วาดรูป และฝึกให้นักเรียนลากเส้น และใช้ สัญลักษณ์ ต่างๆ ในโปรแกรม เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้เมาส์ให้คล่อง นักเรียนตั้งใจเรียน และสร้างชิ้นงานออกมาได้ดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)