สัปดาห์ที่ 3 (19/11/2557) "เริ่มหนาวแล้ว"

วันนี้ต้องมาเช้าอีกแล้ว เพราะเป็นเวรประจำวัน ของตัวเองที่ต้องมาตรวจเช็คความเรียนร้อยของเวรสี ในการทความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และต้องเช็คจำนวนนักเรียนมาเรียนในตอนเข้าแถว

วันนี้มีถ่ายละครสั้น วันนี้ตอนที่นักเรียนต้องแข่งกีฬากัน กว่าจะถ่ายทำได้ในแต่ละฉาก ยากมาก แต่ก็สนุกดี และก็การถ่ายทำผ่านไปได้ด้วยดี

คาบเช้า สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 โดยใช้โปรแกรม Filp Album โดยให้นักเรียนทำเรื่อง ประวัติส่วนตัว แต่วันนี้คอมพิวเตอร์ที่ห้องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ทำให้งานของนักเรียนส่วนใหญ่หายไป จึงต้องให้นักเรียนมาทำต่อในคาบสัปดาห์ต่อไป

ตอนบ่าย สอนนักเรียนชั้น ป.4 วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 วันนี้ให้นักเรียนทำโปรไฟล์ แนะนำตัวเองให้เพื่อนรู้จัก โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐาน ดีอยู่แล้ว งานชิ้นนี้จึงผ่านไปได้ด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)