สัปดาห์ที่ 3 (20/11/2557) "แสนซน"

วันพฤหัสบดี เวลาผ่านไปได้เร็วเหลือเกิน วันนี้ต้องถ่ายทำภาพยนต์สั้นต่อ เพราะ นัดกับคุณครูไว้เพื่อจะถ่ายทำในฉาก ที่ยังไม่ได้ถ่าย

วันนี้มีสอน 2 วิชา คือ วิชาการงานอาขีพ ป.1 เป็นวิชาที่เพิ่มเข้ามา เพราะจะมีครูคนที่สอยอยู่ย้ายไป โรงเรียนอื่น ผมจึงต้องรับมาแทน 1 วิชาในเทอมนี้ที่จะต้องสอนต่อ

ตอนบ่าย เป็นวิชา การงานอาขีพและเทคโนโลยี ป.3 วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับ ประเภทของงานช่าง โดยการอธิบายให้นักเรียนฟังว่สเครื่องมือช่างมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทำงานกัน

ตอนเย็น ถ่ายภาพยนต์ต่อ อยากให้เสร็จเร้วมากที่สุดเพราะเหลือเวลาอีกอาทิตย์เดียวก็จะส่งผลงานไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ แล้ว จึงต้องรีบทำให้เสร็จเร็วที่สุดจะช้าไม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)