สัปดาห์ที่ 3 (18/11/2557) "นักแสดงมืออาชีพ"

วันนี้ต้องมาโรงเรียนเช้ามากกว่าปกติ เพราะมีนัดกับนักเรียนที่จะต้องถ่ายทำภาพยนต์สั้น วันนี้เป็นฉาก ที่จะต้องให้คุณครูเสกสรร ถ่ายทำเป็นคนขี้เมา ต้องรบกวนคุณครูหลายท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการถ่ายทำภาพยนต์ในครั้งนี้

วันนี้ตามตารางสอน มีสอนเพียงวิชาเดียว แต่ภาคเช้าครูพี่เลี้ยงไม่ว่างติดการประชุม ผมจึงต้องสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 แทน วุ่นวาย มาก เด็กเล่นเยอะมากตามประสาเด็กแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี

ตอนบ่ายสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 วันนี้พานักเรียนไปเรียนที่ห้องสมุด ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วทำใบงาน เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม แต่ยังมีปัญหาในการจับคู่เพราะนักเรียนบางคนไม่มีกลุ่มและไม่มีกลุ่มไหนเอาเข้าอยู่กลุ่มด้วย จึงต้องแก้ปัญหา โดยการแยกออกมาตั้งกลุ่มใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)