สัปดาห์ที่ 3 (17/11/2557) "ถ่ายหนังต่อ"

เช้าวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนการสอนวันนี้

วันนี้ ต้องถ่ายหนังสั้น ที่จะต้องส่งเข้าประกวดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนที่จังหวัดแพร่ เพราะไกล้ถึงเวลาแล้ว ต้องติวเข้ากับนักเรียน ดูบท ที่นักเรียนเขียนมาและ ให้คำปรึกษาในการถ่ายทำของนักเรียน เพราะหากไม่เริ่มตอนนี้แล้วไกล้ถึงเวลาส่ง ผลงานไม่ทันจะทำให้นักเรียนลำบาก

วันนี้คาบบ่ายมีสอน 2 วิชา คือวิชา เทคโนโลโยีสารสนเทศ ชั้น ป.2 วันนี้สอนเรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ วันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนดี มาก สามารถทำงานส่งครบทุกคน แต่ก็ยังมีบางคนที่ ไม่สนใจการเรียน เล่นอย่างเดียว

และอีกชั่วโมงหนึ่ง คือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 วันนี้ให้นักเรียนฝึกการเข้าใช้โปแกรม Microsoft Word นักเรียนดูตื่นเต้นและตั้งใจเรียนมาก ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)