วิทยาศาสตร์โลก:ธรณีวิทยา

การจัดการเรียนรู้ธรณีวิทยาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลับย สตูล

ตัวอย่างหิน : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ศึกษาฟอสซิล : แหล่งเรียนรู้และวิทยากรภายนอก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนวิทยาศาสตร์ความเห็น (0)