สัปดาห์ที่ 4 (26/11/2557) "อำลาครูเสกสรร"

วันพุธ วันนี้เป็นเวรประจำวัน จึงต้องมาโรงเรียนเช้าเพื่อยืนต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน

วันนี้โรงเรียนจะมีการเลี้ยงส่งคุณครูเสกสรร ที่จะย้ายไปโรงเรียนท่าต้นกวาว คุณครูเสกสรร สอนนักเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูกว่า 12 ปี เพื่อภาระหน้า และเหตุผลที่จำเป็นคุณครูเสกสรร จึงต้องย้ายไปอยู่อีก โรงเรียนหนึ่ง

คาบเช้า สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2 โดยใช้โปรแกรม Filp Album โดยให้นักเรียนทำเรื่อง ประวัติส่วนตัว ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา จึงให้นักเรียนมาทำงานต่อให้เสร็จ

ตอนบ่าย สอนนักเรียนชั้น ป.4 วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแผ่นพับ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นักเรียนตั้งใจเรียนสอนง่าย และทำตามที่สอนได้อย่างถูกต้อง จึงสามารถสอนผ่านไปได้ด้วยดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)