สัปดาห์ที่ 3 (21/11/2557) "สุขหรรษา"

วันศุกร์วันชุดพื้นเมือง วันนี้อากาศหนาวมมากๆ เลยครับ หนาวกว่าทุกๆ เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว

วันนี้ ตอนเช้า เป็นการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 ชั้นป.6 คาบนี้ให้นักเรียน สร้างโปรไฟล์ประวัติส่วนตัว โดยใช้โปแกรม Microsoft Publisher เป็นโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างง่าย ๆ สามารถสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดได้

และอีกวิชาหนึ่งคือเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน ป.1 โดยให้นักเรียนเข้าโปแกรม วาดรูป และฝึกให้นักเรียนลากเส้น โดยการใช้เมาส์ เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้เมาส์ให้คล่อง นักเรียนตั้งใจเรียน และสร้างชิ้นงานออกมาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)