สัปดาห์ที่ 4 (25/11/2557) "วันวชิราวุธ"

วันสีชมพูของโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู วันนี้โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยการถวายพวงมาลา ทั้ง 4 โรงเรียนในเขคบูรพาสารภี ซึ่งโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู เป็นเจ้าภาพในปีนี้

ตอนบ่ายสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 วันนี้เป็นการเรียนเรื่อง ชนิดของเครื่องมือช่าง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วทำใบงาน เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม และออกมานำเสนอ หน้าชั้นเรียน แต่เวลาไม่พอจึงต้อง ให้ออกมานำเสนอในสัปดาห์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)