สัปดาห์ที่ 4 (27/11/2557) "ยุวชนทหาร"

หลังจากที่ถ่ายทำภาพยนต์สั้นตลอด 2 สัปดาห์ วันนี้จะลงมือตัดต่อ โดยจะให้คำปรึกษา ในการตัดต่อ ภาพยนต์สั้น ในเวลาไม่เกิน 7 นาที เพราะวิดีโอที่ถ่ายมา ยาวมาก ต้องสรุปให้เป็นเรื่องราวภายใน 7 นาทีนี้ ยุ่งยากพอสมควร แต่ก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุด เพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะต้องส่งไฟล์ไปที่เขตแล้ว

วันนี้มีสอน 2 วิชา คือ วิชาการงานอาขีพ ป.1 เป็นวิชาที่เพิ่มเข้ามา เพราะจะมีครูคนที่สอยอยู่ย้ายไป โรงเรียนอื่น ผมจึงต้องรับมาแทน 1 วิชาในเทอมนี้ที่จะต้องสอนต่อ หลังจากสอนเสร็จก็พานักเรียนไปทานข้าวที่โรงอาหารเพราะเด็กเล็กต้องดูแลอย่างไกล้ชิด

ตอนบ่าย เป็นวิชา การงานอาขีพและเทคโนโลยี ป.3 วันนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับ ประโยชน์ โดยการอธิบายให้นักเรียนฟังว่าเครื่องมือช่างมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทำงานกัน นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนดีมาก แต่ยังมีบางส่วนที่เล่นกัน

วันนี้นักเรียนมีวิชา ยุวชนทหาร ซึ่งนักเรียน ยุวชนทหารจะต้องเรียนเพื่อฝึกระเบียนวินัยของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)