โยคะกับกายบริหาร ต้าน(บรรเทาอาการ)ปวดหลัง

ภาพ___ โยคะ ยืดเส้นด้วยท่านี้ ลดปวดหลัง ปวดเอวได้เร็วมาก

ค้างไว้ หายใจเข้าออกช้าๆ ไม่กลั้นหายใจ 40 วินาที

.

ภาพ__ ท่าบริหารกล้ามเนื้อโครงสร้าง ที่ช่วยพยุงกระดูกสันหลัง ด้านหน้า

ค้างไว้ หายใจเข้าออกช้าๆ ไม่กลั้นหายใจ 40 วินาที

ทำท่านี้ สลับกับท่าแรก

ถ้าปวดหลัง... ให้เริ่ม ทำในเวลาน้อยๆ, ค่อยๆ เพิ่ม, ไม่หักโหม

วิดีโอ [ 1:37 นาที ]__ ออกกำลัง โยคะ ลดปวดหลัง

เน้น ยืดเส้น ทำไปทีละน้อย ไม่หักโหม

ค้างไว้ ท่าละ 30-40 วินาที

วิดีโอ [ 1:27 นาที ]__ ออกกำลัง โยคะ ลดปวดหลัง

ชุดนี้ เน้น ออกกำลังกล้ามเนื้อหลัง

ค่อยๆ ทำทีละน้อย ไม่หักโหม

พอแข็งแรงแล้ว ทำท่าละ 10 ครั้ง 1-3 ยก (เซ็ต)

วิดีโอ [ 1:30 นาที ]__ ออกกำลัง โยคะ ลดปวดหลัง

.

วิดีโอ [ 1:27 นาที ]__ ออกกำลัง โยคะ ลดปวดหลัง

ชุดนี้ เน้น ออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าท้อง

ค่อยๆ ทำทีละน้อย ไม่หักโหม

พอแข็งแรงแล้ว ทำท่าละ 10 ครั้ง 1-3 ยก (เซ็ต)

..

วิดีโอ [ 1:20 นาที ]__ ออกกำลัง โยคะ ลดปวดหลัง

ชุดนี้ เน้น ออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าท้อง + หลัง รวมกัน

ค่อยๆ ทำทีละน้อย ไม่หักโหม

เวลาทำ ให้หายใจเข้าออกช้าๆ ไม่กลั้นหายใจ

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ กำลังปวดหลังพอดีครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ กำลังปวดหลังพอดีครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ กำลังปวดหลังพอดีครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ กำลังปวดหลังพอดีครับ