จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Usernamejiranuwat
สมาชิกเลขที่70127
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ประวัติ
  • พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง