ปิงปอง..จราจรชีวิต 7 สี

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"สุขภาพดีไม่มีขาย...ถ้าอยากได้ต้องลงมือทำด้วยตนเอง"

วันนี้ผู้เขียน ....ได้อธิบายการเจ็บป่วย….ให้คนไข้ ..เรื่องโรคเบาหวาน...ซึ่งเป็นโรค....ที่เกิดจากปัจจัยจาก

- พันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์

- ปัจจัยจากพฤติกรรมการบริโภค

วันนี้ผู้ป่วย....เจาะ

- น้ำตาลในเลือด ได้ค่า = 112 mg/dl … ...ส่วน

- ความดันโลหิตได้ = 130/85 mm/Hg

ถ้านำข้อมูล ... มาจัดกลุ่มและจัดระดับความรุนแรงของโรคด้วย... "ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี" ...โดยการใช้.... "สี" ... บอกระดับอาการป่วย.. เป็นสิ่งสำคัญ ....

จะพบว่า ผู้ป่วยรายนี้.... จัดอยู่ ... กลุ่มเสี่ยง (Risk groups) นะคะ ...สิ่งที่ต้องแนะนำและ...ให้ความรู้ร่วมกับความเข้าใจ และตัวผู้ป่วยต้องดำเนินการและจัดการตัวเอง เพื่อสุขภาพที่ดี คือ


1. แนะนำและเน้นให้ทำ กิจกรรม 3 อ. ได้แก่

- อ. อาหาร ... ต้องไม่หวานจัด เช่น ทานก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องใส "น้ำตาล" ... ไม่ทานขนมหวานจัดเช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง .... ทานผักใบเขียวและผลไม้สด ให้มากๆๆ

- อ. ออกกำลังกาย... เป็นประจำ วันละ 30 นาที .... การออกกำลังกาย .... ไม่ใช้การทำงานให้เหงื่อออก .... แต่การทำงานที่เป็นการออกกำลังกายต้อง...ทำติดต่อกันนาน 30 นาที่ ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และทำนานแบบต่อเนื่อง 30 นาที...จึงถือว่าทำงานนั้นเป็นการออกกำลังกาย เช่น ขุดดินติดต่อกันโดยไม่พัก นาน 30 นาที ... ถือเป็นการออกกำลังกายได้ ..แต่ไม่ใช้ ขุดไป 10 นาที แล้วพัก 5 นาที .... แบบนี้ออกกำลังที่ทำไม่ต่อเนื่องค่ะ ... การออกกำลังกายที่ดีมีคุณภาพและ เหมาะสมกับวัย นะคะ เช่น การเดินเร็วๆๆ ต่อเนื่อง นาน 30 นาที ... การปั่นจักรยานนาน 30 นาที ฯลฯ

- อ. อารมณ์ .... คือ การไม่เครียด ... นอนหลับสนิท ....ไม่ใช่หลับๆๆ ตื่นๆๆ .... ถ้าเราออกกำลังกายตอนบ่ายๆๆ ...จะช่วยให้เราหลับสนิท การนอนหลับแบบมีคุณภาพ จะช่วยลดความเครียด ....อ. อารมณ์ รวมไปถึงจิตใจผ่องใส่ สบายๆๆ ไม่วิตกกังวล (Anxiety) จนเกินไป นะคะ .... เพราะ ความเครียด(Stress)....จะส่งผลต่อ หัวใจ จะเต้นเร็ว...ความดันโลหิตจะสูงขึ้น
2. ลด/เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

- เลิกบุหรี่...ในที่นี้ร่วมถึงบุหรี่ ยาเส้นพื้นเมือง ... ยาสูบใบจาก...ยอดใบตอง ด้วยนะคะ … และการสูบบุหรี่จะทำให้หลับยาก ... ตื่นนอนบ่อยและฝันร้าย ....เนื่องจากผลของสาร Nicotin ...เมื่อหยุดสูบบุหรี่ใหม่ๆ อาจจะมีปัญหาในการหลับ ... แต่เมื่อหยุดบุหรี่ได้ก็จะหลับดีขึ้นและสุขภาพดีขึ้นนะคะ


- เลิกดื่มแอลกอฮอล์ .... เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol) หมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)....ผสมอยู่ ได้แก่สุรา … เหล้าพื้นบ้าน..เหล้าขาว …. แอลกอฮอล์....มีฤทธิ์... กดระบบประสาทส่วนกลาง ... เมื่อกินมากขึ้นๆ ก็จะกดสมองบริเวณอื่นๆ และจะทำให้ไปเพิ่มความดันโลหิตสูงขึ้น .... ไปทำให้การทำงานของตับเสียระบบ ... ตับแข็ง... ตับโต นะคะ3. ต้องวัดความดันโลหิต ทุกเดือน และ ตรวจน้ำตาลในเลือดทุก 1- 3 เดือน ....

เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสถานะสุขภาพ คือ ทั้งความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือด นะคะ ..... ถ้าตรวจแล้ว .... ท่านที่อยู่ใน...กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง .... ตรวจแล้ว ...สุขภาพท่านกลับมาอยู่ใน กลุ่มที่ดีหรือกลุ่มปกติ คือ มีความดันโลหิตอยู่ที่


BP ≤ 120/80 mmHg (ความดันโลหิต)

FBS ≤ 100 mg/dl (น้ำตาลในเลือด)


แต่ยังต้องทำ กิจกรรม 3 อ. ต่อนะคะ คือ .. อ.อาหาร .. อ.ออกกำลังกาย ... อ. อารมณ์ และ เลิกบุหรี่ ... เลิกดื่มแอลกอฮอล์ ...และนั้นหมายความว่า... ท่านสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพจาก....กลุ่มเสี่ยง (Risk) ต่อโรค .... มาเป็นกลุ่มดี (Healthy) ที่สามารถควบคุมได้ นะคะ

วันนี้คุยเรื่อง....ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง(Risk)... "ลูกปิงปองสีเขียวอ่อน" ....และทำกิจกรรมที่ดี ทำเป็นประจำ.....ทำอย่างต่อเนื่อง ... จริงจัง ... ตั้งใจทำ ...มีความมุ่งมั่น ..... กลุ่มเสี่ยง..ก็กลับเปลี่ยนมาเป็น..กลุ่มปกติปิงปองสีขาว...ที่มีสุขภาพดี..Healthy.... จากปิงปองสีเขียวอ่อน..กลับเปลี่ยนไปเป็น..."ปิงปองลูกสีขาว".....กลุ่มปกติได้นะคะ .... และ.... "สุขภาพดีไม่มีขาย...ถ้าอยากได้ต้องลงมือทำด้วยตนเอง" นะคะ

ขอจบเรื่อง... ปิงปองจราจรขีวิต 7 สี...แค่นี้ก่อนนะคะ ... ครั้งต่อไป จะมาแนะนำ "กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน" ... เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี..ไม่เกิดโรคแทรกซ้อน...จน... "ปิงปอง.จราจรชีวิต" ..กลายเป็น.. "ปิงปองสีดำ" ..และอยู่กับโรคอย่างเป็นสุขได้ นะคะ


ขอบคุณค่ะ

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณหมอที่แนะนำ ดีมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเลยครับ

ได้เห็นการวางระบบที่ดี

ว่าเป็นอะไรบ้าง

ถือเป็นนวัตกรรมเลยนะครับเนี่ย

ขอบคุณมากๆครับพี่เปิ้น

เขียนเมื่อ 

ถ้าเราออกกำลังกายตอนบ่ายๆๆ ...จะช่วยให้เราหลับสนิท

....

เป็นเกร็ดความรู้ ที่ดีมากๆ เลยครับ

ขอบคุณสาระความรู้ดีๆในการป้องกันโรคเบาหวาน เพื่อสร้างความสมดุลของร่างกายให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้ค่ะ