ประเมินทุกวินาทีเพื่อหนุนนำการเรียนรู้


ผู้จัดงาน Educa 2014 : Assessment for Learning เชิญผมไปจัด Workshop เรื่อง ประเมินทุกวินาทีเพื่อหนุนนำการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๑๗ ต.ค. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เหมือนวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล ต้อง ประเมิน คนไข้ และ ตนเอง ตลอดเวลา ยิ่งการดูแล ระยะวิกฤติ ครับ