สัปดาห์ที่ 3 เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝึกพิมพ์ (17/11/2557)

สวัสดีครับ

บ่ายนี้ผมได้ปฏิบัติการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 4 คนครับ ผมได้ให้นักเรียนฝึกการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft Word 2010 ครับ

นักเรียนตั้งใจฝึกพิมพ์ชื่อตัวเอง และสนใจอยากที่จะทำครับ

แต่นักเรียนบางคนยังไม่เคยจับหรือพิมพ์เลยสักครั้ง ผมต้องบอกนักเรียนทุก ๆ ขั้นตอนในการฝึกพิมพ์ครับ แต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่เข้าใจง่ายและพิมพ์ได้ถูกต้อง ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)