จริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก 2558

เอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก

หลักการ แนวคิด และตัวอย่างการเขียน

1OHEthics17Nov2014.pdf

คู่มือในการส่งโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณา

2ResGuideECDOH17Nov2014.pdf

Form ที่นักวิจัยต้องใช้ในการส่งโครงร่างการวิจัย

3ResearcherFormECDOH17Nov2014.docx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน R2R for oral healthความเห็น (0)