8/07/57 เกมธรรมะพาเพลิน

วันนี้เป็นวันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2557

วันนี้ทางคณะครูของโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้จัดกิจกรรมเกมเกี่ยวกับธรรมมะ คำสั่งสอน พุทธประวัติ ต่าง ๆ และกระผมก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำบอร์ด ป้ายเกม และช่วยในการชีแจงเกมให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ ที่มาร่วมกันเล่นกิจกรรมเพื่อที่จะได้นำความรู้ในการเล่นเกมนั้นไปใช้ประโชยน์ต่อไป

ในกิจกรรมนี้ก็จะแบ่งเป็นฐานต่าง ๆ แยกออกเป็นประเภท ๆ ไป นักเรียนที่มาเรียนก็จะแยกเป็นกลุ่ม ๆ แล้วก็จะวนกันมาจนครบทุกฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

How do they play? What are elements of the game, rules of the game, how one wins...?