นำ"ข้าวเหนียวไก่" เข้าห้องเรียน

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ห้องเรียนเคมีของครูในภาคเรียนที่ 2 เริ่มมาได้สองสัปดาห์แล้วค่ะ วันนี้ด้วยอากาศซึมเซาและใกล้ฝนตกทำให้นักเรียนของครูนกดูเหงาหงอย จึงอยากให้กระฉับกระเฉงด้วยการกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่อิงกระแสสังคมเรื่องคลิป"ข้าวเหี่ยวไก่"
ครูนกได้สำรวจความเห็นเบื้องต้นว่าจะชมคลิปดังกล่าวหรือไม่ นักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากดูทั้งๆที่ส่วนใหญ่จะได้ชมคลิปมาก่อนแล้ว ครูนกบอกว่าในการชมครั้งนี้ให้นักเรียนเขียนบันทึกหลังจากการชมใน 3 ประเด็นคือ
1. ชื่อเรื่อง เพื่อสะท้อนมุมมองภาพรวม หรือแนวคิดของนักเรียน
2. สิ่งที่ได้จากการชมคลิป เพื่อสะท้อนถึงแนวคิดหรือสิ่งที่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์หรือความคิดจากเรื่องราวที่ได้ชม
3. สิ่งที่จะนำมาใช้ เพื่อสะท้อนถึงผลการเรียนรู้จากกิจกรรม
การดำเนินกิจกรรมคือ
1. ครูเตรียมกระดาษให้นักเรียนพร้อมชี้แจงสิ่งที่ต้องชมและต้องเขียน
2. นักเรียนชมคลิปประมาณ 10 นาที
คลิปหลัก ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=RzFw9tLZiMY สืบค้นเมื่อวันที่ 13/11/2557 คลิปการนำเสนอข่าว ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=XRNThYMj6eg สืบค้นเมื่อวันที่ 13/11/2557


3. ครูสุ่มอ่านบันทึกของนักเรียนที่มีความแตกต่าง เพื่อสร้างมุมมองที่หลากหลาย พร้อมกับสรุปความคิดเห็นของครู

ผลงานการเขียนสะท้อนมุมมองของเด็กๆ

ยน

สรุปจากสีหน้าและแววตา ตลอดจนการเขียนของเด็กๆ พบว่าการกระตุ้นด้วยเหตุการณ์ในสังคมทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงความคิด และเรียนรู้มุมมอง แนวคิดและประสบการณ์ของคนรอบข้างได้จากการพูดคุย การวิพากษ์ร่วมกันอย่างมีเหตุมีผล และสอนเรื่อง "มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ" ซึ่งเป็นค่านิยมอีกประการหนึ่งในค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

พี่ชอบมากนะคะครูนก วิธีเรียนที่เอาประเด็นในสังคมไปให้เด็กคิด วิเคราะห์

เรื่องใกล้ตัว เกิดขึ้นจริง ให้ข้อคิดหลายๆ อย่างทั้งมุมมองที่บวก และลบ ต่อไปเด็กๆ จะวิเคราะห์และรู้เท่าทันมากขึ้น

สบายดีนะคะ พี่ไม่ได้เข้ามาอ่านบันทึกครูนกนานแล้ว

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม วิธีการคิดนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

"ข้าวเหี่ยวไก่" 555

พี่ครูนกเข้าใจปรับเรื่องในสังคมมาใช้นะครับ