สัปดาห์ที่ 2 การปฏิบัติการสอนแทน (13/11/2557)

สวัสดีครับ

วันนี้ผมได้ประปฏิบัติหน้าที่ครูแทนครูพี่เลี้ยงครับ ได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครับ

เป็นการสอนนักเรียนผ่านสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลครับ

นักเรียนตั้งแต่เรียนมาก ๆ ครับ เพราะโรงเรียนต้นทางครูเข้าสอนเร็วนักเรีนเลยต้องตั้งใจฟังมากเป็นพิเศษครับ

(13/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)