สัปดาห์ที่ 2 สอบนักธรรม (12/11/2557)

สวัสดีครับ

วันนี้ผมได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรย้อย ให้พานักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปสอบนักธรมที่สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ ครับ

มีนักเรียนจำนวน 2 โรงเรียนโดยกันครับ เป็นการสอบนักธรรมชั้น ตรี โท เอก ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนทุกคนที่ไปสอบตั้งใจทำขอสอบกันทุกคนเลยครับ

(12/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)