แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแสง (ฉบับย่อ)


แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แสงเวลาเรียน 3 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1/2557ผู้สอน นายปรเมศวร์ วงศ์ชาชม

สาระสำคัญ

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศมีสมบัติเช่นเดียวกับคลื่นกล แสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วประมาณ 3.00x10^8เมตรต่อวินาที ระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ได้ในนึ่งปี เรียกว่า หนึ่งปีแสง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) ยกตัวอย่างสถานการณเ์พื่ออธิบายว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้

2) อธิบายและยกตัวอย่างการเกิดสมบัติต่างๆของแสงได้

3) นำความรู้เกี่ยวกับเสียงไปอธิบายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้

4) ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้

 1. แสงและอัตราเร็วของแสง
 2. สมบัติต่างๆของแสง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. สนทนาเกี่ยวกับการเกิดแสง พร้อมตั้งคำถาม
  1. แสงจากหลอดไฟที่นักเรียนเห็นมีลักษณะการส่องสว่างอย่างไร
  2. ถ้าครูเอาแผ่นไม้ไปกั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นแสงจากหลอดไฟหรือไม่
  3. ถ้าครูเจาะรูตรงแผ่นไม้กั้น จะเกิดอะไรขึ้น
  4. แสงที่ลอดออกมาจากรูจะมีลักษณะเป็นเช่นไร

ขั้นสำรวจและค้นหา

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการดูวิดีโอ
 2. ครูให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องแสง จากใบความรู้เรื่องแสง
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเรื่องแสง จากใบกิจกรรมเรื่องแสง

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย พร้อมทั้งตอบคำถามท้ายใบกิจกรรม
 2. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอภิปรายผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพร้อมทั้งเฉลยการตอบคำถามท้ายใบกิจกรรม

ขั้นขยายความรู้

 1. ครูเปิดสื่อการเรียนรู้เช่น วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องแสง สมบัติต่างๆของแสง เป็นต้น
 2. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับแสง แหล่งกำเนิดแสง อัตราเร็วของแสง สมบัติต่างๆของแสง พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่มีการคำนวณประกอบ
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะสำคัญของแสง สมบัติต่างๆของแสง และแสงในชีวิตประจำวัน

ขั้นประเมิน

 1. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องแสง
 2. เฉลยแบบฝึกหัด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนถามในส่วนที่ยังสงสัย
 3. สอบถามความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆของนักเรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
หมายเลขบันทึก: 579819เขียนเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2014 07:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2014 07:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี