ชาวนาที่รัก

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฝากไว้ให้ ..อาชีพชาวนา

เช้าอันสดใส ของฉันและน้อง ในวันนี้คือ ข้าวสวยกลิ่นหอมกับ ไข่เจียวสุดโปรดของฉันและน้องวางไว้บนโต๊ะก่อนไปโรงเรียน เพื่อเติมเต็มความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีของประเทศชาติแม่บอกฉันว่าต้องรับประทานข้าวในจานให้หมดเพราะสงสารชาวนาที่ต้องทำนาบนความเหนื่อยยากเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวเม็ดสวย ให้ฉันและน้องได้รับประทานทุกวันนี้ฉันไม่เคยรู้ว่าชีวิตของชาวนาลำบากเพียงใดเพราะครอบครัวของฉันไม่เคยมีผืนนาไม่เคยมีทีดิน ฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมืองที่เกิดขึ้นบนความเจริญของถนนหนทาง บ้านเรือนที่เป็นบ้านจัดสรร และมีพ่อ,แม่รับราชการ

แม่เล่าให้ฉันฟังว่าชาวนายากจนและลำบากบางคนต้องเอาผืนนาไปจำนองเพื่อ นำเงินให้ลูกหลานได้ไปเรียนหนังสือและรับจ้างทำนาบนผืนนาของตนเองที่ติดจำนองนายทุนหาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยนายทุน เป็นวังวนแห่งความยากจนที่ไม่สิ้นสุดฉันไม่เคยๆได้ยินว่า มีชาวนาทีมีฐานะร่ำรวย และมีชื่อเสียงออกรายการทีวี ให้ชาวโลกได้ชื่นชมหรือมีอาชีพชาวนาเป็นหนึ่งทางเลือกในสังคมไทย ให้เด็กรุ่นใหม่มีความฝันที่จะเป็นชาวนาทั้งๆที่ฉัน เคยเรียนรู้มาตลอดว่า ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นอาชีพที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศชาติแล้วทำไมคนเป็นชาวนาจึงยากจน ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา เคยได้มองเห็นการช่วยเหลือกระดุกสันหลังของชาติอย่างจริงจังแล้วหรือไม่การประกอบอาชีพอิสระของชาวนาถูกดึงมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการตลาดการใช้สถาบันการเงินเข้ามาสร้างความน่าเชื้อถือ กับการสร้างหนี้สิน เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ที่ก้าวผ่าน มาในช่วงหลายสิบปีได้ทำให้ชาวนา ซึงเป็นคนส่วนใหญ่ ของประเทศเปลี่ยนสภาพจากผู้ประกอบการในไร่นา มาเป็นทาสที่ดินตนเองบางส่วนก็กลายเป็นชาวนาร่อนเร่ไร้ที่ดินอยู่ในสภาวะหนี้สินมากมายมีสภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางถูกปิดล้อมด้วยสังคมบริโภคที่ไม่เอื้อต่อการลืมตาอ้าปากไม่เอื้อต่อการเป็นอิสระต่อพันธนาการหนี้ สินที่กองทับท่วมครัวเรือนชาวนาทั้งประเทศจึงมีสภาพล้มละลายหรือเกือบล้มละลายภาพทางสังคมและการพัฒนาชาวนาคือแหล่งกองสุมของความล้าหลัง/ความด้อยพัฒนา /เป็นภาระของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ/สังคมประเทศนี้ไม่มีที่ยืนให้กับชาวนา/ชาวนาเป็นอาชีพที่สังคมไม่ให้การยกย่อง-ไม่มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี/จะ กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่มีประโยชน์-มีสุ้มเสียงบ้างก็ในช่วงการเลือกตั้งเท่านั้น! นี่คือภาพชาวนาที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็น ทั้งๆ ที่คนไทยยังต้องรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักจาก การทำนาของชาวนา ทั้งประเทศแต่ทำไม ชาวนา จึง ไม่ได้รับการดูแลด้วยความจริงใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยเรียง เรื่่องเล่าความเห็น (2)

-สวัสดีครับ

-เป็นบทความที่สะท้อนความเป็นไปของผู้ที่ได้ชื่อว่าเกษตรกรครับ

-เห็นด้วยกับข้อความนี้ครับ"เกษตรกรกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่มีประโยชน์-มีสุ้มเสียงบ้างก็ในช่วงการเลือกตั้งเท่านั้น!"

-ขอบคุณครับ


เขียนเมื่อ 

สงสารชาวนา

กว่าจะได้ข้าว

แต่ข้าวราคาไม่ดี

โดนโกง ได้ค่าจำนำข้าวช้า

รัฐบาลชุดก่อนๆไม่สนใจ