กฐินพระราชทาน...ณ.วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กฐินพระราชทาน ... เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ .... พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่ ... พระบรมวงศานุวงศ์ ... ข้าราชบริพาร .... ส่วนราชการ .... หน่วยงาน ...สมาคม หรือเอกชน

 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา .... ผู้เขียนได้ไปร่วมงาน "กฐินพระราชทาน"... ที่วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบุรี .... วันนี้เลยนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

   กฐิน....เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท ….. เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้.... โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรม ประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาท ที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด1ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้ว กฐินยังมีในฝ่ายมหายาน บางนิกายอีกด้วย แต่จะมีข้อกำหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาท

     การได้มาของผ้าไตรจีวรอันจะนำมากรานกฐินตามพระวินัยบัญญัติของเถรวาทนี้ พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนำมากรานกฐิน …. ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากฐิน หรือการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนขึ้น และด้วยการที่การถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็น สังฆทานคือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอปโลกน์ยกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติ(ญัตติทุติยกรรมวาจา) และ กาลทานที่มีกำหนดเขตเวลาถวายแน่นอน คณะสงฆ์วัดหนึ่ง ๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

       ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ใน สังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน

         กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่ากฐินกาลคือระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐิน

      ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org

  สรุปได้ว่า ....กฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย…. โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ไทยนั้น....จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณนะคะ ส่วนกฐินพระราชทาน ... เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ .... พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่ ... พระบรมวงศานุวงศ์ ... ข้าราชบริพาร .... ส่วนราชการ .... หน่วยงาน ...สมาคม หรือเอกชน ....ให้ไปทอดยัง....พระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ... ในปัจจุบันกรมการศาสนารับผิดชอบจัดผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินถวาย นะคะ  .... 

ผู้เขียนเอาบุญมาฝากสมาชิกGotoKnowทุกๆท่านนะคะ


อบคุณค่ะ

๓ พ.ย. ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

ผมเติบโตมากับวาทกรรม  การเป็นเจ้าภาพกฐินต้องมีบุญบารมีอย่างมาก
ถึงแม้จะยังไม่มีบุญวาสนาเป็นเจ้าภาพกฐินอย่างชัดเจนด้วยตนเอง
แต่ก็สุขใจอย่างมหาศาลครับกับการได้ร่วมทำบุญในงานกฐินต่างๆ...
และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในวาทกรรมที่ผมได้เขียนไว้ "ใจนำพา ศรัทธานำทาง"

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

https://www.gotoknow.org/posts/467144
https://www.gotoknow.org/posts/222155

https://www.gotoknow.org/posts/466634

...เอามาแชร์ครับ
ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

...อ่านแล้วปลื้มใจค่ะ...ขอบคุณค่ะ...สาธุ ค่ะDr.Ple

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญค่ะ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญ และขอบคุณพุทธประเพณีที่น่าสนใจเช่นนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ช่วงปี 2530-2533 ผมยังเป็นสามเณรน้อยอยู่ที่วัดกำแพงแลง แต่ไปเรียนภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับ ผมสอบได้เปรียญธรรม 3 โยค (ปธ.3)ที่สำนักเรียนแห่งนี้ ก่อนที่จะย้ายขึ้นมาเรียนที่เชียงใหม่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

เห็นภาพนี้แล้ว คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ในอดีตมากๆ เลยครับ

เขียนเมื่อ 

อิ่มใจ ได้บุญ หนุนชีวิตนะครับ หมอเปิ้ล

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ พี่ๆ น้องๆๆ เพื่อนๆๆ มากๆ นะคะ  ให้กำลังใจ นะคะ


<ul> <li> nui</li><li> แผ่นดิน</li><li> นงนาท สนธิสุวรรณ</li><li> Pojana Yeamnaiyana Ed.D.</li><li> อักขณิช</li><li> ส.รตนภักดิ์</li><li> GD</li></ul>

เขียนเมื่อ 

ผมชอบใจเรื่องกฐิน

ได้อ่านเรื่องดีๆตลอด

วัดนี้เป็นวัดที่น่าสนใจนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณ ดร.ขจิต มากๆๆค่ะ 

-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ น้องเพชรน้ำหนึ่ง มากๆๆ จ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ของเมืองเพชรครับ

ดีใจที่ได้เป็นเขยเพชรบุรี ครับ