PLC_CADL_043 : ประชุมทีม ๑/๒๕๕๘

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗) ทีม CADL ประชุมกลุ่มย่อยประจำสัปดาห์ ขอเรียกการประชุมครั้งนี้ว่า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณปี ๒๕๕๘ แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เราประชุมกันเรื่องนี้ แต่ครั้งนี้เรามาคุยกันเรื่อง "แผน" "ภาระงาน" ที่ได้รับมอบ การใช้ชื่อนี้จึง "ชอบด้วยความหมาย" ดี...

ผมเตรียมการประชุมครั้งนี้ด้วยการเขียนบันทึก (ที่นี่) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "ภาระงาน" ที่ไม่ใช่ "ภาระ" แต่เป็น "ฉันทะ" ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป... ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารทีมใหม่ ที่ท่านยังให้โอกาสทำต่อไป

ภาพต่อไปนี้คือผลการประชุม

ส่วนที่เป็นตัวอักษรสีแดง หมายถึง ความไม่ชัดเจนของงานที่ต้องประสานระหว่างกลุ่มงาน ซึ่งต้องไปวางแผนร่วมกันอีกที...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)