การประเมินผลและถอดองค์ความรู้


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการประเมินผลและถอดองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีสมัชชาคุณธรรมอาเซียน 


ซึ่งศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วเวียง นำมาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ความว่าในนามศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการประเมินผลและถอดองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีสมัชชาคุณธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้


1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมความดีของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจ ตลอดจนสามารถสร้างความรู้ความเข้าแก่ผู้สนใจให้เกิดการเรียนรู้การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณธรรมความดีของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเอื้อาทรและสันติสุข
              หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ วิพากษ์วิจารย์ถึงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลและถอดองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีสมัชชาคุณธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 สำหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วม จำนวน 2 หน่วยงาน คือ
1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


หมายเลขบันทึก: 579525เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2014 15:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 ตุลาคม 2014 15:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี