สาธิต ม.รังสิต ทั้งปทุมธานีและเชียงใหม่ จัด “ทุนสาธิตรังสิตช้างเผือกสองสถาบัน”

สาธิต ม.รังสิต ทั้งปทุมธานีและเชียงใหม่

จัด ทุนสาธิตรังสิตช้างเผือกสองสถาบัน

ค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ระดับประถม-มัธยม


โรงเรียนสาธิต ม.รังสิตรังสิต โรงเรียนสองภาษา ด้วยหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม (Unified Bilingual Curriculum) ทั้งสาขาปทุมธานี กรุงเทพฯและจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนแบบ 360 องศา จึงจัดโครงการ “ทุนสาธิตรังสิตช้างเผือกสองสถาบัน” ขึ้น แก่นักเรียนใหม่ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีโดยลดเฉพาะค่าเล่าเรียน 100% ฟรี โดยให้ทุนแก่นักเรียน ป.1- ป.6 ชั้นละ 1 ทุน และม.1- ม.6 ชั้นละ 3 ทุน เมื่อจบชั้นมัธยมแล้วยังสามารถยื่นขอรับทุนที่มหาวิทยาลัยรังสิตใน 24 สาขา จำนวน 50 ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสร้างเยาวชนคนเก่งที่มีคุณภาพแก่สังคมต่อไป โดยจะคัดเลือกจากการสอบแข่งขันใน 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และไอซีที ในวันที่ 25 มกราคม 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิต ม. รังสิต (ปทุมธานี) และโรงเรียนสาธิต ม. รังสิต (เชียงใหม่) ในปีการศึกษา 2558

สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sbs.ac.th หรือ โทร. 053-442-208-9 หรือ 087-661-5151

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ความเห็น (0)